Lugar/ Facultade de Química.Avenida das Ciencias s/n. Campus Sur. 15782 Santiago de Compostela.

Ponente/ 

Fecha: Jueves, 01 de Marzo de 2018

Otra información/

A REAL ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS fai pública a convocatoria dos Premios de Investigación Ernesto Viéitez Cortizo correspondente ao ano 2018, co obxecto de promover a investigación e o desenvolvemento nas áreas de coñecemento integradas na Academia, a través do recoñecemento académico e social do esforzo dos investigadores.
Institúense dous premios: un, dotado con 6.000 €, para un Traballo de Investigación realizado por investigadores sénior e outro, dotado con 2.000 €, para incentivar a Promoción de Mozos Investigadores menores de 28 anos.
O prazo da convocatoria finalizará ás 13.00 horas do 18 de Xuño de 2018.
A participación na convocatoria farase de modo telemático.
https://www.ragc.gal/sites/default/files/ficheros_premios/convocatoriapremiosev2018.pdf
https://www.ragc.gal/sites/default/files/ficheros_premios/formulariopremiosev2018_0.pdf

X